Privacy Beleid

jan 9, 2023

Camperstalling Molenschot, gevestigd aan Burgtsebaantje 5 5124RD, Molenschot Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.camperstallingmolenchot.nl

Burgtsebaantje 5 5124RD, Molenschot Nederland

Voor meer vragen over de Gegevensbescherming van Camperstalling Molenschot kan je ons bereiken via camperstallingmolenschot@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camperstalling Molenschot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@camperstallingmolenschot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camperstalling Molenschot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Camperstalling Molenschot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camperstalling Molenschot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Als je gebruik maakt van onze website dan plaatsen wij cookies. Om jouw privacy te waarborgen, geven we je op deze pagina uitleg welke cookies wij gebruiken, waarom we dit doen en leggen we ook nog uit hoe je ze kunt verwijderen mocht je dat willen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer, tablet of telefoon opslaat als je gebruikt maakt van onze website. Deze cookies plaatsen wij of derden om er voor te zorgen dat onze website goed functioneert.

Wat voor soorten cookies plaatsen wij?
Cookies zijn grofweg onder te verdelen in drie categorieën: functionele cookies, (deze zorgen er voor dat onze website optimaal functioneert), analytische cookies (deze verzamelen informatie hoe wij onze website voor jou kunnen verbeteren) en advertentie-cookies (die zorgen er voor dat wij jou relevante aanbiedingen kunnen bieden).

Is dit nu noodzakelijk?
Ja en nee. Niet alle cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten functioneren. Maar we doen jou een belofte, wij plaatsen geen cookies om jou te benadelen en zeker niet om je privacy te schenden. We plaatsen deze puur om jouw ervaring te verbeteren en onze advertenties relevant te houden.

Cookies verwijderen?
Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je computer. Je kunt ze dus gewoon van je computer of telefoon verwijderen. Denk er wel aan, dat het verwijderen op sommige websites zorgt dat je opnieuw moet inloggen of dat je op andere sites soms iets opnieuw moet instellen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camperstalling Molenschot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@camperstallingmolenschot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Camperstalling Molenschot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camperstalling Molenschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@camperstallingmolenschot.nl